De branchevereniging voor Uitblinkers in gastvrijheid en eten en drinken in de zorg
Uitblinkers in de zorg magazine

Zorgboodschap werkt samen met Beweging 3.0 aan innovatieve zorghoreca

Zorgboodschap werkt met Beweging 3.0 samen aan een vernieuwend en toekomstgericht (zorg)horecaconcept, dat geïmplementeerd wordt op alle locaties van Beweging 3.0. Vanuit de behoefte om altijd verder te denken dan de dag van morgen vinden Zorgboodschap en Beweging 3.0 elkaar om betaalbare voorzieningen van goede kwaliteit te leveren. Deze voorzieningen sluiten aan bij de wensen en behoeften van de bewoner, cliënt, bezoeker en personeel en worden aangeboden in een betrokken en professionele omgeving.

Nieuw aansprekend (zorg)horecaconcept

Met de ontwikkeling naar kleinschalige woonvormen worden ook de restauratieve voorzieningen op de locaties van Beweging 3.0 aangepast. De grote (gaar)keukens en bijbehorende restaurants worden getransformeerd tot passende formules waar bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers graag hun tijd doorbrengen. Genieten 3.0: op de behoeften van de klant afgestemde restaurants en grand cafés, waar het heerlijk Eten, Drinken en Vertoeven is, passend bij de sfeer van de locatie. JRM Food & Facilities, een externe adviespartner, ondersteunt Beweging 3.0 bij de planvorming en de implementatie binnen de gestelde termijn.

Niko Klop, manager Huisvesting en Facilitair van Beweging 3.0 is blij met deze samenwerking: “Zorgboodschap heeft ons de afgelopen jaren meegeholpen om de transitie naar kleinschalig wonen te organiseren. Wij zijn verheugd om samen met hen en ondersteund door JRM Food & Facilities, een innovatief horecaconcept te ontwikkelen voor bewoners, bezoekers en personeel. In de afgelopen jaren is veel tijd en aandacht gestoken in het primaire proces – goede zorg voor onze cliënten – met als gevolg dat het huidige restauratieve concept is gedateerd. Om te zorgen dat de horeca aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners, familieleden, medewerkers en omwonende kwetsbare ouderen, worden voor alle locaties een nieuw horecaconcept ontwikkeld. Ik hoop dat met deze stap de bewoners en familieleden zich nog meer thuis voelen, dat medewerkers een plek krijgen om te ontspannen en dat Beweging 3.0 een mooie maatschappelijk bijdrage levert aan kwetsbare ouderen in de omgeving. Daarnaast moet het een lekkere plek worden om te werken, we vinden het belangrijk dat de teams lekker draaien en plezier hebben en dat dan ook uitstralen. Dit concept wordt gekenmerkt door gastvrijheid, gezond en lekker eten, en duurzaamheid. Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk en zeker voor onze bewoners en cliënten, waarvan een groot aantal al op leeftijd is. In het komende anderhalf jaar wordt het horecaconcept in nauwe samenwerking met betrokkenen en andere partijen verder ontwikkeld. Wij willen hierin graag een voorbeeld zijn voor ander zorginstellingen. Bij de bezoeken aan onze locaties merken we nu al enthousiasme en ondernemerschap om dit horecaconcept tot een succes te maken!”

Culinair advies

Bij de assortimentssamenstelling wordt innovatie passend bij de doelgroep en menu-engineering toegepast. Verder worden de menu’s, kleine kaart en cateringmogelijkheden herzien. Dit vindt plaats binnen de kaders van budget- en leveranciersafspraken en alle professionele eisen. Denk aan voedselveiligheid, eventuele diëten en/of afwijkende consistenties en leefstijlvoorkeuren. De culinair adviseurs van Zorgboodschap ondersteunen bij inspiratiesessies en proeverijen. Vincent Bos, Directeur Zorgboodschap; “Het is ons een groot genoegen de innovatieve partner op het gebied van eten en drinken voor Beweging 3.0 te mogen zijn en blijven. Samen met alle betrokkenen zullen wij ons inspannen hier een innovatief concept neer te zetten waarbij onze culinaire adviseurs samen met onze leveranciers actief zullen meedenken in het neerzetten van het juiste horeca-assortiment.”

Over Beweging 3.0

Beweging 3.0 biedt verpleeghuiszorg, woon-zorgcentra en wijkverpleging in Amersfoort en
omliggende gemeenten. Haar activiteiten zijn gericht op kwetsbare ouderen, soms op jongere mensen, die (tijdelijk) behoefte hebben aan (intensieve) zorg. De cultuur van Beweging 3.0 is gebaseerd op de kernwaarden betrokken en professioneel. Betrokken wil zeggen dat cliënten gekend, gehoord en gezien worden. En dat medewerkers creatief met hen meedenken om samen een antwoord te zoeken op de vragen die zij hebben. Professioneel betekent dat Beweging 3.0 werkt met goed opgeleide medewerkers, die weten wat ze doen en hoe zij hun professionele kennis en deskundigheid kunnen inzetten. En die meedenken en invloed kunnen hebben op de organisatie en inrichting van hun werk.

Over Zorgboodschap

Zorgboodschap is dé partner voor al het eten en drinken in de zorgmarkt. Zorgboodschap levert door heel Nederland een compleet assortiment producten en maaltijden tot in de koelkast. Maar, Zorgboodschap gaat verder, ze denken mee in het optimaliseren van klant, logistieke en financiële processen en bieden hier oplossingen voor aan.
Zorgboodschap is 100% onderdeel van de Boon Food Group welke op haar beurt lid is van Superunie.