Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door WijGastvrij, hierna te noemen de vereniging.
Als u deze website bezoekt, kan de vereniging gegevens van u verwerken. U geeft hier toestemming door het bezoeken van deze site. Dit gaat om gegevens die u invult bij bv een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site ea. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals voor onze verening gelden, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ door deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

De informatie die de vereniging op deze website weergeeft is bedoeld voor huidige en nieuwe leden en andere belangstellenden.
WijGastvrij vindt het belangrijk belangstellenden zo goed mogelijk inzicht te geven in de activiteiten van de vereniging
Wij informeren op de volgende manieren:

  • afbeeldingen van evenementen die de vereniging organiseert zoals evenementen, bijeenkomsten en vergaderingen
  • afbeeldingen en artikelen in het vakblad Uitblinkers
  • Informatie uit commissies en bestuur en commissies
  • Via onze nieuwsbrieven
  • De jaarlijkse ledenvergadering
  • Via social media zoals bv Linked-Inn, Twitter en Facebook

De in het aanmeldformulier ingevulde gegevens worden bijgehouden in het ledenbestand. Deze staat in de cloud bij E-Boekhouden.  Deze is gekoppeld met de boekhouding van de vereniging.

Naam en adresgegevens worden gebruikt voor de verzendlijst van Uitblinkers. Deze wordt verzenden ter beschikking gesteld aan de drukkerij van het blad. Deze gegevens worden alleen voor verzending gebruikt.

Naam, bedrijf en mail adres wordt gebruikt voor de verspreiding van de Nieuwsbrieven. Deze zijn opgeslagen bij LaPosta. Deze gegevens worden alleen voor verzending van de nieuwsbrieven gebruikt. LET OP: als u zich afmeld voor de nieuwsbrieven, ontvangt u geen verenigingsnieuws of uitnodigen meer.

Wilt u inzage in uw gegevens? Op verzoek sturen wij een kopie .

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met secretariaat@WijGastvrij.nl

Wijzigingen Privacy Statement

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Deze wijzingen zullen altijd direct gecomuniceerd worden met de leden.