Zomerbijeenkomst 2018 – 21 juni Thema: Ondervoeding, Locatie: Diaconessenhuis in Utrecht

Ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt staat nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. Nog nooit was de aandacht in de zorg voor goede, gezonde en vooral gevarieerde voeding zo groot als nu. WijGastvrij, als beroepsvereniging voor mensen die zich binnen het zorgdomein met goede voeding bezighouden, wil door het organiseren van deze landelijke bijeenkomst een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom dit onderwerp en het verder verbeteren van het eten en drinken van patiënten en bewoners die binnen de muren van de zorginstellingen verblijven.

Feit: 10 – 15% van in het verpleeghuis wondende ouderen is ondervoed. Bij zelfstandig wonende ouderen is dat percentage (maar) 7 %. 15 – 25% van de ziekenhuispatiënten zijn ondervoed.

Bewustwording

Het is van belang dat wij als professionals in de zorg ons ervan bewust zijn dat goed eten en drinken belangrijk is voor een comfortabel verblijf en een niet onbelangrijke bijdrage levert aan het herstel van mensen. Maar we weten ook dat een slechte voedingsconditie over het algemeen niet ontstaat in de instellingen waar mensen verblijven maar men al slecht gevoed binnenkomt in de zieken- en verpleeghuizen. We moeten ons er dus ook van bewust zijn dat onze inspanningen de patiënt ook kunnen helpen als zij weer in hun vertrouwde omgeving thuis zijn. En wat kan onze bijdrage dan zijn?

 

Uit het rapport Ondervoeding: Tevredenheid over het eten en drinken in het ziekenhuis is een maat voor de kwaliteit van een voedingsconcept. Uiteindelijk draait het om de ervaring van de patiënt, een positieve ervaring en optimale voeding tijdens opname in het ziekenhuis dragen bij aan het herstel.

Kwaliteit

Het is belangrijk om een goede kwaliteit eten en drinken aan te bieden aan onze patiënten en bewoners. Maar wat is een goede kwaliteit in dit verband? Hoe kan dat door de patiënt/bewoner worden herkend?

Kennis is macht, kennis delen is kracht!

Er is de laatste tijd ook veel geschreven over het herstellen en voorkomen van ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het onderzoek in 2016 door de Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over Ondervoeding, is een waardevol document gebleken in de aandacht die het onderwerp krijgt. Succesfactoren en verbeterpunten zijn het resultaat van de informatie die is opgehaald bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Uit het rapport Ondervoeding: Bij 83% van de ziekenhuizen is een externe cateraar betrokken voor het aanleveren van ingrediënten, maaltijdcomponenten of maaltijden. Van deze ziekenhuizen vindt 27% de cateraar kundig op het gebied van ondervoeding, 40% niet kundig en 33% weet het niet.

Handvaten

Dit rapport en haar inhoud is de aanleiding geweest voor WijGastvrij om een aantal prominente sprekers over dit onderwerp voor het voetlicht te halen. Zij zullen zowel de theorie als de praktische toepasbaarheid van allerlei beschikbare tools met u delen. Achtergronden en praktische informatie voor gastvrouwen, voedingsassistenten, koks en managers vormen de handvaten die u deze middag meekrijgt.

Via deze link leest u alles over ondervoeding: http://www.stuurgroepondervoeding.nl/ondervoeding-algemeen

Meld je aan voor deze dag

Dag van de ondervoeding (zomerbijeenkomst 21 juni te Utrecht)

Ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt staat nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. Nog nooit was de aandacht in de zorg voor goede, gezonde en vooral gevarieerde voeding zo groot als nu. WijGastvrij, als beroepsvereniging voor mensen die zich binnen het zorgdomein met goede voeding bezighouden, wil door het organiseren van deze landelijke bijeenkomst een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom dit onderwerp en het verder verbeteren van het eten en drinken van patiënten en bewoners die binnen de muren van de zorginstellingen verblijven.

Feit: 10 – 15% van in het verpleeghuis wonende ouderen is ondervoed. Bij zelfstandig wonende ouderen is dat percentage (maar) 7 %. 15 – 25% van de ziekenhuispatiënten zijn ondervoed.

Zomerbijeenkomst 2018 – 21 juni, Thema: Ondervoeding , Locatie: Diakonessenhuis in Utrecht

Ondervoedingstest waarschuwt ouderen

Een nieuwe website met daarop een ondervoedingstest die ouderen wijzer maakt met betrekking tot hun voedingstoestand. Ook te raadplegen door zorgmedewerkers die meer van het onderwerp willen weten. De website http://www.goedgevoedouderworden.nl is ontwikkeld door de Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderwerp ondervoeding krijgt veel aandacht. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat het probleem altijd tijdig wordt gesignaleerd, zo blijkt uit een artikel dat zal verschijnen in Uitblinkers nr. 2.

Thuiswonende ouderen
Ondervoeding is dichterbij dan veel mensen denken: 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen is ondervoed, zo meldt het Voedingscentrum. De nieuwe website biedt deze ouderen en hun verzorgers tips hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Ondervoeding kan ontstaan als iemand over langere periode te weinig eet. Soms komt dat door problemen met kauwen of slikken, misselijkheid of pijn. Ook psychische oorzaken of bijvoorbeeld achterliggende ziekten zoals dementie of kanker, kunnen een oorzaak zijn.

Mager

Ondervoeding hoeft niet per se te betekenen dat iemand heel mager is. Iemand die onbedoeld is afgevallen of structureel bepaalde voedingsstoffen niet binnenkrijgt omdat hij bijvoorbeeld steeds hetzelfde eet, kan ook ondervoed zijn.

Als ondervoeding ernstig is, kan het gevaarlijk zijn. Het herstel van een ziekte verloopt trager, organen werken minder goed en er is een verhoogde kans op overlijden.

Laat herkend

Ondervoeding wordt vaak pas laat herkend. Via www.goedgevoedouderworden.nl kunnen thuiswonende ouderen of hun verzorgers testen of er sprake is van ondervoeding. Daarnaast biedt de website informatie over ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind je er recepten, tips en ervaringsverhalen.