De branchevereniging voor Uitblinkers in gastvrijheid en eten en drinken in de zorg
Uitblinkers in de zorg magazine
31
MEI

Best value procurement (management bijeenkomst)

31 mei 2018– Studio Senses / Zwolle – Schokkerweg 5 8042 PC

Het Nieuwe Inkopen wordt het wel genoemd: aanbestedingen volgens het BVP-principe. Prestatie-inkopen is voor veel van ons een nieuw fenomeen waar we nog niet zo heel veel over weten. In 2010 werd deze methodiek geïntroduceerd en heeft zijn weg inmiddels ook in de gezondheidszorg gevonden

De Theorie – Prestatie-inkoop is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. Werkt het in de praktijk ook echt zo? Danielle Wouters, aanbestedingsspecialist, heeft veel ervaring op het gebied van opdrachtgevers begeleiding in dergelijke trajecten. Zij helpt ons de theorie beter begrijpen.

Opdrachtnemers – BVP is een uitgelezen kans om je sterke kanten te laten zien. Hoe kijkt het bedrijfsleven (de opdrachtnemers) tegen deze ontwikkeling aan? Janneke Oriens van Strategic Proposals NL (deze bijdrage komt tot stand in samenwerking met Bidfood )

De Opdrachtgever – Wat zijn de ervaringen intussen? Collega’s aan het woord die inmiddels ervaring met BVP hebben opgedaan. Ron Laurentius (Hoofd Voeding GGZWNB) neemt ons mee in de door hem opgedane ervaringen.neemt ons mee in dit proces vanuit de ondernemersvisie.

12.00- 13.00 uur – ontvangst van de deelnemers met een goede lunch.

13.00 – 13.15 uur. Welkom door dagvoorzitter en de gastheer; introductie en toelichting op het thema.

13.15 – 14.00 uur. Danielle Wouters (zelfstandig aanbestedingsadviseur) Zij zal BVP belichtten vanuit de theoretische en juridische kaders.

14.00– 15.00 uur. Janneke Oriens (Adviseur Strategic Proposals NL) Zij belicht het thema vanuit de ondernemerskant.

15.00 – 15.30 uur. Korte break (koffie; thee; frisdranken; water en een lokale lekkernij)

15.30 – 16.15 uur. Ron Laurentius (Hoofd Voeding GGZWNB) Ron deelt zijn praktijkervaringen rondom een BVP aanbesteding voor het voedingspakket.

16.15 uur. Wrap-up door de dagvoorzitter.

16.30 – 17.30 uur. Netwerkborrel. Hierbij worden zowel frisdranken alsook wijn en bier geserveerd. Nootjes en warme borrelhapjes completeren het geheel.

17.30 uur einde.

 

31 mei 2018– Studio Senses / Zwolle – Schokkerweg 5 8042 PC