De branchevereniging voor Uitblinkers in gastvrijheid en eten en drinken in de zorg
Uitblinkers in de zorg magazine

Top Bakkers

Topbakkers

In april van het jaar 1985 startten zeven bakkers een samenwerkingsverband. Ze willen een vuist maken tegen de opkomende industriële bakkersmarkt en hun groeiend aandeel binnen de retailbedrijven voor brood en banket.
De zeven grondleggers waren ambachtelijke bakkers uit het hele land: Las (Oss), Nugteren (Ridderkerk), Hogenaar Zoetermeer (Westerschouwen), De Jong (Bolsward), Casteleijn (Krimpen aan den IJssel), Kleijer (Voorthuizen) en Sellink (Meddo). Zij wilden zich met hart en ziel kunnen toeleggen op hun vak, het maken van heerlijk, ovenvers brood en banket, maar zagen ook de noodzaak van samenwerking en krachtenbundeling. Jan Dijkstra-verkoper pur sang – werd aangesteld als directeur. Hoewel de activiteiten in die tijd nog redelijk kleinschalig waren, legde Dijkstra vanuit zijn kantoor in Putten in deze periode de basis voor het latere succes van Top Bakkers.

In 1997 nam Wim Doedens het stokje van Jan Dijkstra over. Hij zorgde samen met zijn team voor een flinke professionaliseringslag. Omdat inmiddels duidelijk was dat de industriële markt zich binnen de grootschalige retail een sterke positie had verworven, ging Doedens zich – met succes – oriënteren op nieuwe klantgroepen zoals cateraars, hotels, de institutionele markt en de kleinschalige retailbedrijven. Hij maakte goede contractuele afspraken met bakkers en klanten en legde de kwaliteitslat hoger.

Vanaf 2008 zette directeur Patrick Tissen deze lijn door. Hij gaf verdere invulling aan het begrip ‘klantgericht denken’.
Medio 2013 nam Peter van Strien het stokje van Patrick Tissen over. Hij richtte zich met de bakkers met name op lokaal – herkomst – en duurzaam.

Eind 2015 heeft wederom een directiewisseling plaatsgevonden. Wim Doedens en Patrick Tissen keerden terug in de directie. Deze directie streeft er sindsdien naar om de bestaande marktsegmenten verder te positioneren en hierop in te spelen met vernieuwende concepten en distributie modellen. Hierbij staan ondernemerskracht, productkwaliteit en passie van de ambachtelijke bakker centraal. Met de Top Bakkers professionals en het uitgekiende bakkersnetwerk speelt zij momenteel nog slagvaardiger in op de snel ontwikkelende markt en logistieke stromen.