Ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt staat nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. Nog nooit was de aandacht in de zorg voor goede, gezonde en vooral gevarieerde voeding zo groot als nu. WijGastvrij, als beroepsvereniging voor mensen die zich binnen het zorgdomein met goede voeding bezighouden, wil door het organiseren van deze landelijke bijeenkomst een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom dit onderwerp en het verder verbeteren van het eten en drinken van patiënten en bewoners die binnen de muren van de zorginstellingen verblijven.

Feit: 10 – 15% van in het verpleeghuis wondende ouderen is ondervoed. Bij zelfstandig wonende ouderen is dat percentage (maar) 7 %. 15 – 25% van de ziekenhuispatiënten zijn ondervoed.

Bewustwording

Het is van belang dat wij als professionals in de zorg ons ervan bewust zijn dat goed eten en drinken belangrijk is voor een comfortabel verblijf en een niet onbelangrijke bijdrage levert aan het herstel van mensen. Maar we weten ook dat een slechte voedingsconditie over het algemeen niet ontstaat in de instellingen waar mensen verblijven maar men al slecht gevoed binnenkomt in de zieken- en verpleeghuizen. We moeten ons er dus ook van bewust zijn dat onze inspanningen de patiënt ook kunnen helpen als zij weer in hun vertrouwde omgeving thuis zijn. En wat kan onze bijdrage dan zijn?

 

Uit het rapport Ondervoeding: Tevredenheid over het eten en drinken in het ziekenhuis is een maat voor de kwaliteit van een voedingsconcept. Uiteindelijk draait het om de ervaring van de patiënt, een positieve ervaring en optimale voeding tijdens opname in het ziekenhuis dragen bij aan het herstel.

Kwaliteit

Het is belangrijk om een goede kwaliteit eten en drinken aan te bieden aan onze patiënten en bewoners. Maar wat is een goede kwaliteit in dit verband? Hoe kan dat door de patiënt/bewoner worden herkend?

Kennis is macht, kennis delen is kracht!

Er is de laatste tijd ook veel geschreven over het herstellen en voorkomen van ondervoeding en de gevolgen daarvan. Het onderzoek in 2016 door de Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over Ondervoeding, is een waardevol document gebleken in de aandacht die het onderwerp krijgt. Succesfactoren en verbeterpunten zijn het resultaat van de informatie die is opgehaald bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Uit het rapport Ondervoeding: Bij 83% van de ziekenhuizen is een externe cateraar betrokken voor het aanleveren van ingrediënten, maaltijdcomponenten of maaltijden. Van deze ziekenhuizen vindt 27% de cateraar kundig op het gebied van ondervoeding, 40% niet kundig en 33% weet het niet.

Handvaten

Dit rapport en haar inhoud is de aanleiding geweest voor WijGastvrij om een aantal prominente sprekers over dit onderwerp voor het voetlicht te halen. Zij zullen zowel de theorie als de praktische toepasbaarheid van allerlei beschikbare tools met u delen. Achtergronden en praktische informatie voor gastvrouwen, voedingsassistenten, koks en managers vormen de handvaten die u deze middag meekrijgt.

Via deze link leest u alles over ondervoeding: http://www.stuurgroepondervoeding.nl/ondervoeding-algemeen

Meld je aan voor deze dag