Geschikte voeding kan ziekte aan banden leggen  

Er komen steeds meer aanwijzingen dat geschikte voeding en een gezonde leefstijl ervoor zorgen dat bepaalde ziekten aan banden worden gelegd. Medicijnen zijn in die gevallen minder of niet meer nodig. Dat blijkt uit een inventarisatie van Uitblinkers, het vaktijdschrift van WijGastvrij.

Steeds meer mensen vragen zich af of medicijnen wel het gewenste middel zijn tegen de kwaal waar ze aan lijden. Is het niet beter om het ongemak te bestrijden met geschikte voeding en een gezonde leefstijl? In een toenemend aantal gevallen blijkt dat dat zo is.

Goedkoper

Diverse deskundigen willen voeding in gaan zetten bij voorkomen en bestrijden van chronische ziekten. Het is goedkoper en het heeft in tegenstelling tot medicijnen geen bijwerkingen. Bij de ziekte Diabetes2 heeft de aanpak geleid tot succes. Door meer te bewegen en geschikter te eten hoeven patiënten minder of zelfs geen insuline meer te spuiten. Ze keren hun suikerziekte om.

Maar er moet nog veel gebeuren, zegt Martijn van Beek van Voeding Leeft. “Veruit het grootste deel lukt het om de ziekte om te keren, maar er komen er per maand bijna vijfduizend patiënten bij, terwijl dat niet nodig is. Diabetes2 kun je voorkomen door gezond te leven.”

Andere ziekten

Ook andere ziekten kunnen worden voorkomen of bestreden door een combinatie van voeding en een aangepaste, gezonde leefwijze. In het komende nummer van Uitblinkers vind je hierover meer informatie.

Ondervoedingstest waarschuwt ouderen

Een nieuwe website met daarop een ondervoedingstest die ouderen wijzer maakt met betrekking tot hun voedingstoestand. Ook te raadplegen door zorgmedewerkers die meer van het onderwerp willen weten. De website http://www.goedgevoedouderworden.nl is ontwikkeld door de Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderwerp ondervoeding krijgt veel aandacht. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat het probleem altijd tijdig wordt gesignaleerd, zo blijkt uit een artikel dat zal verschijnen in Uitblinkers nr. 2.

Thuiswonende ouderen
Ondervoeding is dichterbij dan veel mensen denken: 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen is ondervoed, zo meldt het Voedingscentrum. De nieuwe website biedt deze ouderen en hun verzorgers tips hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Ondervoeding kan ontstaan als iemand over langere periode te weinig eet. Soms komt dat door problemen met kauwen of slikken, misselijkheid of pijn. Ook psychische oorzaken of bijvoorbeeld achterliggende ziekten zoals dementie of kanker, kunnen een oorzaak zijn.

Mager

Ondervoeding hoeft niet per se te betekenen dat iemand heel mager is. Iemand die onbedoeld is afgevallen of structureel bepaalde voedingsstoffen niet binnenkrijgt omdat hij bijvoorbeeld steeds hetzelfde eet, kan ook ondervoed zijn.

Als ondervoeding ernstig is, kan het gevaarlijk zijn. Het herstel van een ziekte verloopt trager, organen werken minder goed en er is een verhoogde kans op overlijden.

Laat herkend

Ondervoeding wordt vaak pas laat herkend. Via www.goedgevoedouderworden.nl kunnen thuiswonende ouderen of hun verzorgers testen of er sprake is van ondervoeding. Daarnaast biedt de website informatie over ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind je er recepten, tips en ervaringsverhalen.