Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!

Nederland wil over 10 jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Hiervoor is een integrale en intensieve aanpak nodig met sturing vanuit overheden en zorgverzekeraars. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties bevorderen zij een gezonde en duurzame levensstijl: meer groenten, fruit en plantaardige eiwitproducten van telers uit d
e buurt en meer bewegen in het groen. Dat houdt Nederland energiek en vitaal, reduceert de zorgkosten en is goed voor het milieu.

Dit pamflet is op initiatief van onder andere natuur- en milieuorganisaties, zorginstellingen en voedseltelers opgesteld. Het toont de ambitie om Nederland koploper te laten worden op het gebied van de gezondheidseconomie, waarin duurzaamheid en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lees het pamflet.

Pamflet GezondEtenGezondBewegenGezondZijn