Eten+Welzijn start lerende netwerken en groeimethodiek LeeV

De stichting Eten+Welzijn gaat op 20 september van start met de eerste lerende netwerken voor deelnemende zorgprofessionals en zorgorganisaties. Met de groeimethodiek LeeV (Leren en Verbeteren) kunnen zij bovendien prestaties en ervaringen inzichtelijk maken om vervolgens in een verbetercyclus groei te realiseren.

Eten+Welzijn maakt zich als onafhankelijk platform sterk voor het verbeteren van het eten en welzijn van patiënten, cliënten en burgers. Dat gebeurt in een zogeheten Community of Practice (CoP), wat staat voor een groep mensen die een belang, vraagstuk of passie voor een bepaald onderwerp delen.

Lerende netwerken

Rond relevante thema’s op het gebied van eten en welzijn initieert Eten+Welzijn lerende netwerken, waarbij de behoeften vanuit de zorg leidend zijn. Ontmoeten, leren, inspireren, motiveren en ontwikkelen staan centraal, samen met collega’s uit andere zorgorganisaties en met input van kennispartners. Knelpunten in de praktijk worden geïnventariseerd om vervolgens te werken aan oplossingen en het creëren van impact voor de patiënt, cliënt of burger in de wijk.

De eerste lerende netwerken starten op 20 september 2018 rond de thema’s ‘Visie en strategie rond eten en drinken’, ‘Gastgericht gedrag en teamontwikkeling’ en ‘Maatwerk in maaltijden’. Deelnemers aan de lerende netwerken komen gedurende een jaar circa vijf keer bijeen in workshopsessies en maken deel uit van de online communities van Eten+Welzijn.

Groeimethodiek LeeV

Voor onder meer ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen wordt komend jaar ook een groeimethodiek ontwikkeld: LeeV, wat staat voor Leren en Verbeteren. Aan de hand van datasets op verschillende niveaus wordt thematisch inzichtelijk gemaakt hoe deelnemers presteren op het gebied van eten en welzijn en wat er nodig is om te verbeteren richting de volgende fase.

De thema’s waarop gemeten wordt sluiten aan op de inhoudelijke pijlers van Eten+Welzijn –  verduurzaming, gezondheid, maaltijdbeleving en positieve zorg – en vinden bovendien aansluiting bij bestaande accreditaties, kwaliteitskaders en kwalitatieve meetinstrumenten. De komende maanden worden de thema’s en groeimethodiek in overleg met de zorgsector en andere stakeholders verder uitgewerkt om in 2019 te worden geïmplementeerd.