WijGastvrij op de ZorgTotaal

WijGastvrij deelt een stand dit jaar met Eten & Welzijn. (Stand:Hal 07  E012)
Anton Francois & Rudi Crabbé verzorgen een presentatie
“Waarom juist nu investeren in het belang van voeding in je
zorgorganisatie? 5 redenen die je in beweging zetten!”

Vanuit een 5 tal invalshoeken worden de deelnemers
geënthousiasmeerd om in hun eigen organisatie te investeren in het belang van voeding.

De conclusie is dat het thema voeding complex is. Iedereen benadert dit thema vanuit verschillende perspectieven: Gezondheidseffect, Welzijnseffect (cliënt tevredenheid), Sociale enabler, Kosten post, Onderscheidend vermogen, Herkomst en effect op Agri en milieu.

Mede door deze complexiteit is tot op heden de beoogde verduurzaming nog niet echt op gang.

Is er vanuit het primaire verdienmodel reden om de beoogde kwaliteitssprong toe te passen en zo nee, wat zijn de belemmeringen; Wat zijn argumenten om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid toch wel te investeren; En waarin dan?

Komt u ook:
wo 13 maart | 15:30 – 16:15       Theater 19