Een nieuwe website met daarop een ondervoedingstest die ouderen wijzer maakt met betrekking tot hun voedingstoestand. Ook te raadplegen door zorgmedewerkers die meer van het onderwerp willen weten. De website http://www.goedgevoedouderworden.nl is ontwikkeld door de Stuurgroep Ondervoeding in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderwerp ondervoeding krijgt veel aandacht. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat het probleem altijd tijdig wordt gesignaleerd, zo blijkt uit een artikel dat zal verschijnen in Uitblinkers nr. 2.

Thuiswonende ouderen
Ondervoeding is dichterbij dan veel mensen denken: 15 tot 30% van de thuiswonende ouderen is ondervoed, zo meldt het Voedingscentrum. De nieuwe website biedt deze ouderen en hun verzorgers tips hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Ondervoeding kan ontstaan als iemand over langere periode te weinig eet. Soms komt dat door problemen met kauwen of slikken, misselijkheid of pijn. Ook psychische oorzaken of bijvoorbeeld achterliggende ziekten zoals dementie of kanker, kunnen een oorzaak zijn.

Mager

Ondervoeding hoeft niet per se te betekenen dat iemand heel mager is. Iemand die onbedoeld is afgevallen of structureel bepaalde voedingsstoffen niet binnenkrijgt omdat hij bijvoorbeeld steeds hetzelfde eet, kan ook ondervoed zijn.

Als ondervoeding ernstig is, kan het gevaarlijk zijn. Het herstel van een ziekte verloopt trager, organen werken minder goed en er is een verhoogde kans op overlijden.

Laat herkend

Ondervoeding wordt vaak pas laat herkend. Via www.goedgevoedouderworden.nl kunnen thuiswonende ouderen of hun verzorgers testen of er sprake is van ondervoeding. Daarnaast biedt de website informatie over ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind je er recepten, tips en ervaringsverhalen.