Op 15 februari was het Flevoziekenhuis de plaats om meer te leren hoe er voor een woongroep meer te doen is met eten en drinken. In theorie en natuurlijk ook in de praktijk.
Heb je het gemist je kan nog inschrijven voor 15 maart Locatie: Topaz Zuydtwijck te Leiden
of voor de mensen uit het zuiden op 19 april Locatie: GGWNB Halsteren
Schrijf je in op de website van WijGastvrij
https://wijgastvrij.nl/evenementen/