Ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt staat nog steeds in het brandpunt van de belangstelling. Nog nooit was de aandacht in de zorg voor goede, gezonde en vooral gevarieerde voeding zo groot als nu. WijGastvrij, als beroepsvereniging voor mensen die zich binnen het zorgdomein met goede voeding bezighouden, wil door het organiseren van deze landelijke bijeenkomst een bijdrage leveren aan de bewustwording rondom dit onderwerp en het verder verbeteren van het eten en drinken van patiënten en bewoners die binnen de muren van de zorginstellingen verblijven.

Feit: 10 – 15% van in het verpleeghuis wonende ouderen is ondervoed. Bij zelfstandig wonende ouderen is dat percentage (maar) 7 %. 15 – 25% van de ziekenhuispatiënten zijn ondervoed.

Zomerbijeenkomst 2018 – 21 juni, Thema: Ondervoeding , Locatie: Diakonessenhuis in Utrecht